Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Στις 4 Ιουνίου υπεγράφη από τα αρμόδια υπουργεία η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου», για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου, με δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις.
Ειδικότερα, στην ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαδικασίας υλοποίησης της δράσης για τη δημόσια υγεία «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου», που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης, υλοποιείται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και απευθύνεται σε 2,8 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 50-69 ετών, οι οποίοι έχουν ΑΜΚΑ και οι οποίοι θα πρέπει να μην έχουν διαγνωστεί με κάποιο είδος καρκίνου ή με κάποια νόσο σχετικά με το παχύ έντερο.
Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω της άυλης συνταγογράφησης, λαμβάνοντας αυτόματη ειδοποίηση είτε με sms είτε στο email τους.
Περιλαμβάνει δωρεάν εξέταση με ειδικά τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που θα μπορούν οι πολίτες να προμηθεύονται από τα συνεργαζόμενα φαρμακεία,έως και τέσσερις (4) μήνες μετά τη λήψη της ειδοποίησης.
Επιπλέον προβλέπονται:
δωρεάν επίσκεψη σε συνεργαζόμενο γαστρεντερολόγο / ενδοσκόπο για κλινική αξιολόγηση σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει θετικό αποτέλεσμα από την αυτοδιαγνωστική δοκιμασία (self test).
ανάλογα με την κλινική αξιολόγηση, δωρεάν διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης, καθώς και δωρεάν εξέταση βιοψίας σε περίπτωση ευρημάτων, σύμφωνα πάντα με τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ).
Η έγκαιρη διάγνωση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην θεραπεία του καρκίνου παχέος εντέρου.
Η παρούσα δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ) του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης» και αποσκοπεί στην μείωση της θνησιμότητας, στην έγκαιρη διάγνωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.