Ποιοί είμαστε - Δράσεις & Στόχοι

Ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φίλων Αυτών ΜΑΖΙ ΣΟΥ είναι φιλάνθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2010 και βασίζεται στην εθελοντική εργασία των μελών του. Συντρέχει και αλληλεγγύει τους ασθενείς και με κοινωνική προσφορά τις οικογένειές τους.

Δράσεις & Στόχοι

Να συμπαραστεκόμαστε ηθικά, υλικά, κοινωνικά στα παιδιά και στους ενήλικες με νεοπλασματική ασθένεια.
Να ενισχύουμε τις οικογένειές τους, ώστε να μας αισθάνονται αρωγούς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν απ’ την ασθένεια.
Να ενημερώνουμε τις οικογένειες για θέματα πρακτικής αντιμετώπισης (ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία κ.λ.π.).
Να προβαίνουμε με παραστάσεις και διαβήματα στους αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας.
Να ενημερώνουμε τους πολίτες με τη διοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, δημοσιεύσεων και οποιωνδήποτε άλλων εκδηλώσεων κρίνονται πρόσφορες για την ενίσχυση του συλλόγου.
Να βοηθούμε στην υπέρβαση της κοινωνικής απομόνωσης των ασθενών και την εξάλειψη της προκατάληψης για την ασθένειά τους.
Να επικοινωνούμε και να συμμετέχουμε με ανάλογους φορείς ή Συλλόγους της χώρας νας, ή άλλων χωρών ή διεθνείς.

Συμπαραστεκόμαστε ηθικά, υλικά, κοινωνικά στα παιδιά και στους ενήλικες με νεοπλασματική ασθένεια

Νέα - Δραστηριότητες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Συμπαράσταση ηθική, υλική, κοινωνική στα παιδιά και στους ενήλικες με νεοπλασματική ασθένεια.
  • Ενίσχυση των οικογενειών των παιδιών και των ενηλίκων με νεοπλασματική ασθένεια.
  • Ενημέρωση των οικογενειών σε θέματα πρακτικής αντιμετώπισης (ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία κλπ).
  • Οργάνωση παραστάσεων και διαβημάτων στους αρμόδιους φορείς για τη βελτίωση της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας.
  • Ενημέρωση των πολιτών με τη διοργάνωση διαλέξεων.
  • Βοήθεια για την υπέρβαση της κοινωνικής απομόνωσης των ασθενών και την εξάλειψη της προκατάληψης για την ασθένειά τους.