ΜΑΖΙ ΣΟΥ: Η Ειρήνη Γεωργοσοπούλου-Μισκία στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ογκολογίας στο Μόναχο

ΜΑΖΙ ΣΟΥ: Η Ειρήνη Γεωργοσοπούλου-Μισκία στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ογκολογίας στο Μόναχο

Πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο από 19-23 Οκτωβρίου 2018 το ετήσιο Συνέδριο της ESMO,το οποίο είναι η κορυφαία επιστημονική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η ένωση όλων των ενδιαφερομένων φορέων, ερευνητών, κλινικών γιατρών και ασθενών και επικεντρώνεται στην εξεύρεση των πιο αποτελεσματικών λύσεων θεραπείας του καρκίνου που είναι διαθέσιμες σήμερα.
Η διοργανώτρια Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας,η οποία υφίσταται εδώ και 40 χρόνια, μεταξύ άλλων παρέχει στα μέλη της και στην ευρύτερη ογκολογική κοινότητα ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών και επιστημονικών πλατφόρμων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης για όλους τους ασθενείς με καρκίνο, ενισχύοντας συγχρόνως τις ευρωπαϊκές κοινωνίες ογκολογίας . Η Ελλάδα συμμετέχει στην ESMO από το Φεβρουάριο του 2015, μέσω του ΑCP (Συλλόγου Γιατρών Καρκίνου).
Το συνέδριο, που προσελκύει πλήθος ενδιαφερομένων, παρουσιάζει μία ανεκτίμητη ευκαιρία για όλους τους φορείς να μάθουν για τις τελευταίες έρευνες που προωθούν την ογκολογία και ν’ ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές .Στο φετινό συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη πρωτεύουσα της Βαυαρίας συμμετείχαν πάνω από 26.000 άτομα από 136 χώρες και 118 εκθέτες , μεταξύ των οποίων και η ECPC -Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καρκίνου- μέλους του οποίου είναι και ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φίλων Αυτών ΜΑΖΙ ΣΟΥ.

Το πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου περιελάμβανε μερικές από τις πιο πρόσφατες παρουσιάσεις ερευνών και μελετών, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων θεραπειών και ανοσοθεραπευτικών προσεγγίσεων με κοινά συμπόσια με εκπροσώπους όλων των ειδικοτήτων της ογκολογίας και συζητήσεις σχετικά με τις κλινικές προκλήσεις, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, που αναδεικνύουν τον ταχύ ρυθμό της προόδου της ογκολογίας και παρουσιάζουν τ’ αποτελέσματα των μελετών που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη θεραπεία και στη περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο.

Το συνέδριο της ESMO περιλαμβάνει από το 2016 και παρουσιάσεις για τους «συνηγόρους»- υποστηρικτές ασθενών (PATIENT ADVOCACY), οι οποίες είναι ενταγμένες πλήρως στο πρόγραμμα και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη και ενημέρωση των ασθενών με καρκίνο και στη παροχή πολύτιμων πληροφοριών για τις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Οι υποστηρικτές ασθενών παρακολουθούν τις επιστημονικές συνεδρίες που έχουν σχεδιασθεί από την ομάδα εργασίας εθελοντών ασθενών του ESMO (PAWG)και αντιπροσωπεύουν μία ευκαιρία για όλους τους συνέδρους να μάθουν ,να μοιραστούν και να διερευνήσουν τομείς συνεργασίας ,συζητώντας επίκαιρα θέματα για ασθενείς και επιζώντες, που επηρεάζουν άμεσα τον καρκίνο και την ιατρική έρευνα. Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ «ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ»- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΡΙΒΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΗΣ, διότι η γνώση είναι το κλειδί για την αποτροπή της διάδοσης εσφαλμένων πληροφοριών στα δίκτυα ασθενών.
Το συνέδριο ESMO 2018 ήταν μία άκρως αποτελεσματική διοργάνωση , με άφθονες ευκαιρίες δικτύωσης ,νέων επαφών και σύνδεσης εμπειρογνωμόνων

Στα θέματα , τα οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν φέτος κυρίαρχη θέση κατείχε η εκπαίδευση ασθενών και των υποστηρικτών αυτών , η σημαντικότητα των ανοσολογικών θεραπειών και ποια τα οφέλη αυτών έναντι των κινδύνων, τα σημεία ελέγχων της ανοσοθεραπείας, η ζωή μετά τον καρκίνο καθώς και πότε ένας ασθενής με καρκίνο θεωρείται ότι έχει αποθεραπευτεί. Αξιοσημείωτη ήταν η αναφορά που έγινε στις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες του καρκίνου , στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών και στην ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι 5.000 ασθενείς κάθε χρόνο στερούνται τη πρόσβαση σε νέα ,σωτήρια φάρμακα. . Εξέχουσα σημασίας ήταν η παρουσίαση πρακτικών αποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σχεδόν σε όλη τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη .

Στο κομμάτι της πρόληψης του καρκίνου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση και στην ευαισθητοποίηση για τον έλεγχο καθώς και στον υγιεινό τρόπο διαβίωσης. Αναφορικά με τα φάρμακα και το καρκίνο τονίσθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη για νέες θεραπείες και θεραπευτικές στρατηγικές , διότι παρ’ όλη τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η επιστημονική κοινότητα στην αντιμετώπιση του καρκίνου , ακόμη παραμένει μακριά ως πλήρως θεραπεύσιμη ασθένεια.

Τόσο στις παρουσιάσεις όσο και στις απόψεις που κατατέθηκαν, οι ομιλητές επικεντρώθηκαν και κατέληξαν στο κοινό συμπέρασμα, ότι η δημιουργία πολιτικών σχετικών με τη προώθηση της καινοτομίας στο καρκίνο είναι επιτακτική ανάγκη και καθοριστικός παράγοντας στην αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

Σχετικά με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων στην ιατρική ,τονίσθηκε ότι αποτελούν ιδιαίτερη απειλή για τους ασθενείς . Καθοριστικό ρόλο για την ορθή πληροφόρηση αυτών αποτελούν τα δίκτυα ασθενών.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τόσο η ανάγκη ενσωμάτωσης της υποστηρικτικής και ανακουφιστικής φροντίδας ως αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας του καρκίνου όσο και η ανάγκη περισσότερης εκπαίδευσης των ογκολόγων στις νέες θεραπείες.

Στο συνέδριο συμμετείχε ως προσκεκλημένη , μετά από έγκριση ατομικής αίτησης και ελέγχου βιογραφικού σημειώματος από τον οργανισμό ESMO, η υπογράφουσα -επίτιμη πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών και Ενηλίκων με Νεοπλασματική Ασθένεια και Φίλων Αυτών «ΜΑΖΙ ΣΟΥ» Ειρήνη Γεωργοσοπούλου-Μισκία.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΙΣΚΙΑ